19 October 2016

From A Distance

Dàn nhạc James Last
Đặc biệt với mười ngón tay tài hoa gõ phím dương cầm của Richard Clayderman

(Xin vui lòng đeo ống nghe để khỏi làm phiền vợ con đang cần yên tĩnh để nghỉ ngơi!!) 

No comments:

Post a Comment