06 October 2016

Chống trời, biếm thi

Chống Trời

"Thằng Trời đứng tránh một bên
Để ông thủy lợi đứng lên làm trời"


Nhờ ông thủy lợi chống trời
Người dân ngoi ngóp được bơi nước sình
Nhờ ông cầu cống quang vinh
Thành hồ lai láng bập bình phân trôi
Nhờ ông thủy lợi chống trời
Sân bay sân golf mịt mờ nước rong
Máy bay quần lượn trên không
Hơn ba tiếng rưởi uổng công hết dầu
Bắt lươn không tốn cần câu
Y tá bỏ bệnh tranh nhau chụp đầu
Thành tích thuế vụ tận thâu
Tịch thu giường chổng biết đâu mà nằm
Thuế cống, thuế rảnh, mặt bằng
Vi phạm nắm tóc lôi phăng về phường
Vinh quang lao động thảm thương
Hơn hai giờ sáng mới bươn tới nhà
Nhai toàn mì gói nhởn nha
Ngồi truồng bàn độc ngủ ba tầng giường
Nước sình nước thúi nước ươn
Giòi bọ được nước khẩn trương làm người
Chí rận lúc nhúc như rươi
Ngộp nước bỏ chạy rúc chui lên trần
Cán vẹm vứt áo thoát thân
Biệt tăm biệt tích mặc dân tìm tòi
Bắt thang lên hỏi ông trời
Tiền dân đóng thuế biết đòi nơi mô
Trời gầm, trợn mắt, bặm môi
Ngươi không đòi được để thiên lôi xuống đòi
Lui - Đa tạ Ngài - chuồn

BD Nguyễn Thị Ngoan

No comments:

Post a Comment