21 October 2016

Buồn Rơi Theo Lá, thơ

Hình nền: "Hành trình tìm tự do", tranh A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh

No comments:

Post a Comment