23 October 2016

Trắc nghiệm thú vị về các bà vợ

Các ông chồng trong lúc đang nhâm nhi, một người đàn ông bỗng nảy ra một ý tưởng:

Mỗi người sẽ nhắn tin có nội dung “Anh yêu Em”, và gửi cho vợ của mình. Kết quả là các bà vợ đã trả lời hoàn toàn khác nhau :

Bà vợ 20 tuổi trả lời: “Em cũng yêu anh !”

Bà vợ 30 tuổi trả lời: “Uống nhiều rồi phải hông?”

Bà vợ 40 tuổi trả lời: “Anh hâm à? Có tửng hông ?”

Bà vợ 50 tuổi trả lời: “Nhắn nhầm rồi phải hông? Cứ liệu hồn, về đây rồi tôi xử lý ông cho mà tởn !”

Bà vợ 60 tuổi trả lời: “Ông về hưu nhàn rỗi rồi phát khùng à, đi leo núi, hay chơi môn thể thao nào đi!”

Bà vợ 70 không trả lời mà nói với con: “Bố con chắc sắp không qua được mấy ngày, mau chuẩn bị hậu sự đi thôi !”.

Bà vợ 80 tuổi lẩm bẩm: “Ông này hôm nay chắc lại quên không uống thuốc rồi !”.

ST

No comments:

Post a Comment