28 October 2016

Giải trí cuối tuần: Tóc Mây

Một ca khúc trữ tình của Nhạc sĩ  Phạm Thế Mỹ,
Qua tiếng hát điều luyện của Ca sĩ Trần Thu Hà.

No comments:

Post a Comment