15 October 2016

CHIA BUỒN

Đuợc tin buồn

Đồng Môn  PHẠM VĂN SƠN

Vừa mệnh chung ngày 12 tháng 10 năm 2016
tại Orange County, Nam California
hưởng  thọ 76 tuổi.

Xin chân thành chia buồn cùng Chị Phạm Văn Sơn Và Các Cháu,
Nguyện cầu Hương Linh Đồng Môn Phạm Văn Sơn sớm về Cõi Vĩnh Hằng.

Đồng môn Khóa 8 Đốc Sự Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, Sàigòn.

No comments:

Post a Comment