11 October 2016

Canada vào thu. . .

Mùa thu thật sự đã trở về trên đất nước Canada. Ở vùng nam tỉnh bang Ontario trong đó có những thành phố quen thuộc như Toronto, Mississauga, Hamilton, Niagara... người dân đã cảm nhận được rất rõ qua những cây cảnh nhiệt đới đang tàn, lá cây bắt đầu khoe sắc rực rỡ, và nhất là cái giá lạnh đang về. Sau đây là vài hình ảnh mùa thu ghi nhận được. (A.C.La)

Cây cảnh nhiệt đới sắp sửa di vào nhà hoặc tàn lụi:

Chụp tại nhà đồng môn Nguyễn Cao Kỳ Nam, Mississauga.
**

Và lá cây đang thay màu rực rỡ:


Chụp tại thác Albion, Hamilton
**


Chụp tại thác Smockey Hollow, Hamilton
(A.C.La)

No comments:

Post a Comment