Hỏi - Đáp

Chữ nhỏ khó đọc quá
TTR đã nhận được vài than phiền rằng chữ nhỏ khó đọc quá. Điều này cũng đúng thôi vì tuyệt đại đa số chúng ta đã tới hoặc ngấp nghé tuổi "cổ lai hy". Xin mách quý lão huynh tỉ một cách:

Khi thấy chữ nhỏ muốn cho to ra, hãy nhấn vô Ctrl Key (bên trái phía dưới bàn gõ) đồng thời gõ vô Key dấu + (góc phải phía trên). Nếu gõ một lần chữ chưa đủ lớn, thì gõ hai lần, ba lần v.v...
TTR

Vào Web, lang thang bị lạc
Bất cứ đang ở trang nào hay đang đọc bài nào, hãy tìm chữ "Home" hay chữ "Trang Chính" và nhấn vô đó sẽ về lại front page. Chúc may mắn.