11 June 2017

Hình ảnh VN: Giòng sông trong núi:Cái độc đáo của động Phong Nha là mình du ngoạn trên một giòng sông ngầm. Nó kết hợp 2 kỳ quan một là động thạch nhũ sống (đang còn thời kỳ hình thành sau hằng chục vạn niên) và hai là giòng sông ngầm dài 5 km trong một trái núi. Theo tôi đông Phong Nha (và các động chung quanh trong vương quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng) là underrated. Đây là kỳ quan quan trọng chỉ sau Vịnh Hạ Long nhưng người Quảng Bình hiền lành họ không biết quảng cáo và khai thác. Trước đây họ còn soi đèn màu như hát bội làm nhiều người xem hình lại thấy thôi khỏi vvô coi. (Hình và lời: Thomas Th.)


No comments:

Post a Comment