30 June 2017

Phái đoàn "Dân biểu" CSVN sẽ không được chính thức tiếp đón tại Quốc Hội California


No comments:

Post a Comment