20 June 2017

Cười tí tỉnh
 

Miếng pizza của tôi bị khét,
Chai bia bị đông đá,
Vợ tôi thì có bầu.

Tắt một điều,
tôi không bao giờ lấy ra đúng lúc!!

(Phan A. lượm lặt)

No comments:

Post a Comment