12 June 2017

KHƠI NGUỒN SỬ VIỆT

"Chúng cháu đang mù lịch sử"...

Phạm Trần Anh đang thực hiện chương trình "KHƠI DÒNG LỊCH SỬ" để góp phần phục hồi sự thật khách quan cho lịch sử theo yêu cầu của giới trẻ Việt Nam.

Xin mời quý bạn nghe xem Phạm Trần Anh nói chuyện với các bạn trẻ đặc biệt các các bạn trẻ trong nước...**
Tiểu sử tác giả:
Phạm Trần Anh bút hiệu Phạm Trần Quốc Việt sinh năm 1945 tại làng Cát Hạ, huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định.  
Di cư vào Nam năm 1954 và trưởng thành tại Sài Gòn.
- Học Trường Trung học Nguyễn Trãi và Chu văn An từ 1956-1963 
- Tốt nghiệp Học viện Quốc Gia Hành Chánh Khóa 14 năm 1969.
- Cao Học 2 Chính Trị Xã Hội.
- Quản đốc Trung tâm Huấn luyện và Tu nghiệp công chức tỉnh Quảng Nam 1969.
- Tốt nghiệp Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức khóa 4 năm 1970
- Phó Quận trưởng Hành chánh quận Tam Bình Minh Đức, Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long (1970-1973).
- Trưởng ty Hành Chánh kiêm Quản đốc Trung tâm Huấn luyện và Tu nghiệp công chức tỉnh Lâm Đồng 1973 – 1975.

Công trình nghiên cứu sử học và sáng tác thơ văn của Phạm Trần Anh:

1. Nguồn Gốc Việt tộc (1999).
2. Việt Nam thời Lập quốc (2000).
3. Việt Nam thời Vong quốc (2001).
4. Việt Nam thời Độc Lập (2002).
5. Quốc Tổ Hùng Vương (2003).
6. Sử Thi Đại Việt Nam (2005).
7. Còn một chút gì (Thơ- 2006).
8. Cội Nguồn Việt tộc ( Hoa Kỳ 2004).
9. Nguồn Gốc Việt Tộc (2007). 
10. Đoạn Trường Bất Khuất (2007).
11. Huyền tích Việt  năm (2008)
12. Sơn Hà Nguy Biến (2008).
13. Hoàng Sa Trường Sa, Chủ Quyền Lịch sử của Việt Nam (2009).
14. Chan Chứa Bao Tình (Thơ - 2010).
15. Lịch sử Việt Nam Thời Lập Quốc (2011).
16. Lược Sử Việt Nam (2013)
16. Việt Nam Nước Tôi (2014).
17. Vietnam, My Country (2015).
**

Quý vị cần mua sách, ủng hộ xin liên lạc tác giả:

Email: dienhongthoidai@gmail.com
Phone: (714-332-9243)
Gửi check $30 USD một cuốn + $10 USD cước phí.
(Ngoài Hoa Kỳ cước phí: $20 USD)

Thư, check, money order viết tên:
NganHoang 12911 Josephine St #D
Garden Grove CA 92841

phamtrananhlichsuvietnam.blogspot.com
www.dienhongthoidai.com

No comments:

Post a Comment