08 June 2017

Việt Nam: Bãi chứa thiết bị, công nghệ lạc hậu của Trung Quốc

Đôi giòng:
Tình trạng nhập nhà máy, thiết bị vào VN từ TQ thật sự là nhập ‘rác’ vào Việt Nam là điều mà không ít người không biết đến. Ta có thể ngờ rằng các quan tham tại VN đã nhận được những món lại quả nặng túi, chưa kể tới quyền quyết định tối hậu vẫn nằm trong tay nhiều ông quan nói tiếng Việt còn ngọng! (Blog Sầu Đông)

VIỆT NAM (NV) – Môi trường sống của hàng trăm triệu người Việt đang bị đe dọa bởi việc nhập cảng thiết bị, công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm cao từ Trung Quốc. Đó là cảnh báo của ông Nguyễn Ngọc Linh, một Thứ trưởng của Bộ Tài nguyên – Môi trường, tại một hội nghị bàn về môi trường và phát triển bền vững, vừa diễn ra ở Vũng Tàu.

(Quý bạn nhấn vào đây để dọc toàn văn trên Người Việt (Cali.)

No comments:

Post a Comment