06 November 2014

Một phản ứng bất ngờ. . .

Một người Ả Rập Hồi giáo ngoan đạo, bước vào một xe taxi màu đen ở London. Anh ta cộc lốc biểu tài xế tắt radio vì theo giáo lý của mình, anh ta không được nghe nhạc. Lý do là trong thời gian của các vị tiên tri đó không có âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc phương Tây, được coi là âm nhạc của người ngoại đạo.

Bác tài xế taxi lịch sự tắt radio, dừng xe và mở cửa.

Người Ả Rập Hồi giáo hỏi: "Bạn làm gì vậy?"

Bác tài xế taxi trả lời: "Trong thời gian của các vị tiên tri không có taxi, xin ông hãy chờ một con lạc đà .."
_______________________
        A devout Arab Muslim entered a black taxi in London. He curtly asked the driver to turn off the radio because of his religious teaching, he must not listen to music. The reason being in the time of the prophet there was no music, especially Western music which is considered the music of the infidel.

        The cab driver politely switched off the radio, stopped the cab and opened the door.

        The Arab Muslim asked him, "What are you doing?"

        The cabbie answered: "In the time of the prophet there were no taxis, so wait for a camel.."

No comments:

Post a Comment