18 November 2014

Dư luận về ngày Tri ân Quý TPB - VNCH, tổ chức tại Dòng CCT Sài Gòn ngày 29.04.2014

No comments:

Post a Comment