02 November 2014

Nhạc Tô Vũ


Tiếng Chuông Chiều Thu

Một vài ca khúc nhạc sĩ Tô Vũ sáng tác vào đầu thời kỳ kháng chiến thật tuyệt vời. Những ca khúc ông sáng tác trong giai đoạn sống trong chế độ cộng sản, ngược lại, đã chìm lắng tận bùn ao rong rêu bao phủ.

Tiểu sử Tô Vũ có thể tóm gọn qua một đoạn trong bài viết về ông trong Web site Trần Quang Hải:

"Người ta gọi ông là Tô Vũ. Tên gọi này gán cho ông từ đầu thời kỳ chống Pháp, khi ông đi Khu III. Người ta quen gọi đến nỗi, nhắc đến ông thời kỳ trước 45, không gọi ông là Hoàng Phú, cứ gọi là Tô Vũ! Tô Vũ là tên người hiền tài thất thế phải chăn dê trong một điển tích Tàu, ông Tô Vũ này để râu dài như râu...dê, hồi đó, ông Hoàng Phú để râu dài (theo mốt bấy giờ), dài đến có thể... vuốt được, thế là không ai khác mà chỉ mình ông, bị gán cho cái tên ấy, thành tên thật hơn cả thật, bởi vì người ta quên hoặc không biết đến Hoàng Phú nữa.

Mà cũng đúng thôi, người ta biết đến ông nhiều do 'Tạ Từ' và 'Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa', chủ yếu là 'Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa" Em đến thăm anh một chiều mưa, sáng tác vào đầu thời kỳ kháng chiến. Lúc này ông đã là Tô Vũ, còn Hoàng Phú em trai của người chủ xướng nhóm Đồng Vọng trước đó chưa được ai biết lắm. Bây giờ người ta biết đến ông như một nhà nghiên cứu, người ít quan tâm thì chỉ nhớ đến ông nhờ Em đến thăm anh một chiều mưa, và gần như họ cũng chỉ cần ngần ấy, như họ đã nhớ đến Nguyễn Văn Tý với chỉ Dư Âm, Nguyễn Văn Thương với Đêm đông... Ai đó nói rằng, một nhạc sĩ cần vài ba tác phẩm để định hình phong cách, để khẳng định vị trí của mình. Nhưng có những tác giả, gần như chỉ cần một bài, cũng đủ khiến người đời không thể nào quên.

Với những người biết đến âm nhạc như một cuộc chơi, thì Tô Vũ đúng là một trường hợp như thế." (Web TQH)

Mời quý anh chị nghe "Tiếng Chuông Chiều Thu", một  ca khúc ít nổi tiếng hơn 'Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa', nhưng phải nhận rằng đây mới là bản nhạc tuyệt vời phơi bày tất cả tài nghệ, thiên khiếu của người viết ra nó.  


TTR


No comments:

Post a Comment