20 July 2016

Tin buồn

Vô cùng thương tiếc báo tin buồn:

Đồng môn QGHC Khóa ĐS13 & CH5 là
Ông Philip Joseph LÊ CHÂU LỘC
vừa từ trần ngày 17 tháng 7 năm 2016 tại Orange County, Nam California.
**
Sau đây là Chương Trình Tang Lễ (do Khoá ĐS13 chuyển tiếp):

I) - Chương Trình Tang Lễ:
Nhà quàn: PEEK FUNERAL HOME 
7801 BOLSA AVE., WESTMINSTER, CA 92683.  
ROOM #3  Phone: 714-893-3525

1- Thứ Sáu 07/22/2016 từ 10:00 AM - 8:00 PM:
Phát tang, thăm viếng và Thánh Lễ cầu kinh tại phòng số 3.

2- Thứ Bảy 07/23/2016 lúc 6:30 AM:
Thánh Lễ tại nhà thờ Saint Bon Aventure.
Địa chỉ: 16400 Springdale St. Huntington Beach, Ca 92649

3- Sau đó Lễ Hỏa táng tại Peek Funeral Home trên đường Beach.

**
II) - Phân Ưu của Đồng môn & Hội CSV/QGHC Nam California:

Kính mời quý Anh Chị đồng môn QGHC Nam Cali tập trung tại Nhà quàn Peek Family, số 7801 Bolsa Ave., phòng số 3, Westminster, CA 92683 - ĐT: (714) 5893-3525;
vào lúc 6:00 chiều ngày Thứ Sáu 22 tháng 7 năm 2016
để thăm viếng, cầu nguyện và chia buồn cùng tang quyến.
**
Ghi chú: Sáng ngày Thứ Bảy (7/23/2016, lúc 6:30 AM), xin quý anh chị tham dự Thánh Lễ tại nhà thờ Saint Bon Aventure. Địa chỉ: 16400 Springdale St. Huntington Beach, Ca 92649; sau đó sẽ tham dự Lễ Hỏa Táng tại Peek Funeral Home trên đường Beach.

TM. Hội CSV/QGHC Nam California,
Trần Bạch Thu

No comments:

Post a Comment