02 July 2016

500 triệu đô-la thám tháp gì so với thảm họa chúng gây ra!Chuyên gia về môi trường cho rằng sẽ phải hút hàng ngàn tấn trầm tích, kinh phí hút 1.000 tấn cũng phải mất vài nghìn tỷ đồng và sẽ phải hút suốt chiều dài 209 km, hút sâu tối thiểu 50 cm mới đảm bảo sạch biển.

Như vậy, với khoảng 11.500 tỉ đồng tiền bồi thường có đủ để hút hết trầm tích chưa chứ đừng nói tới hỗ trợ, đền bù cho dân.
(DL)

No comments:

Post a Comment