28 July 2016

Dự báo mới nhất Bầu cử Tổng thống Mỹ

Nếu bầu cử diễn ra vào ngày hôm nay 27 tháng 7 thì Donald Trump sẽ thắng  Hillary Clinton 7 điểm:

* Donald Trump: 47 %
* Hillary Clinton 40 %

Đó là kết quả cuộc thăm dò 3.000 người dân Mỹ do Los Angeles Times và USC Dornsife tổ chức.
Kết quả này được công bố chỉ vài giờ sau khi Hillary Clinton được Đại hội Đảng Dân chủ tại Philadelphia chính thức chọn là ứng viên tổng thống.  Kết quả cuộc thăm dò được công bố hàng ngày và hiện nay Donald Trump đang lên như diều.

Trump nói ông không bị ràng buộc bởi phe phái như những người khác khiến họ không sửa chữa được, chỉ có ông thôi, vì ông không có phe phái và ông không sợ ai hết. Ai tin thì bầu thôi. Ông nói "I am your voice". Cũng trong mạch văn, ông nói mấy người trong chính quyền làm việc cho lợi ích của họ và của những nhóm đặc thù, ông không phải chính trị gia, sẽ làm cho lợi ích ai bầu ông lên.

Sự ngạc nhiên của nhiều người theo hướng bảo thủ đang trở thành sự lo ngại thực sự. (TTR tổng hợp)


      %
                10 tháng 7                                          18/7                                                                27/7

Donald Trump: màu đỏ
Hillary: màu xanh

No comments:

Post a Comment