22 July 2016

Gs. Lê Công Truyền qua dời

Vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn

Giáo Sư LÊ CÔNG TRUYỀN

Nguyên Giáo Sư Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, Việt Nam Cộng Hòa
Đã từ trần ngày 19 tháng 07 năm 2016 tại Peoria, Arizona

Hưởng thọ 83 tuổi

Xin thành kính chia buồn cùng Gia Đình Thầy và tang quyến.

Nguyện cầu Anh Linh Giáo sư LÊ CÔNG TRUYỀN
sớm được siêu thoát về Cõi Vĩnh Hằng

Đồng môn và Hội CSV Quốc gia Hành chánh
Nam California và Hải ngoại
đồng kính bái

No comments:

Post a Comment