27 July 2016

Thơ Họa giao duyên


                                                             "Năm Đó", tranh sơn dầu A.C.La
Bài xướng

HỒI TƯỞNG
Em về thăm lại bến đò xưa,
Thương quá là thương mấy mới vừa.
Bến cũ con đò đau xác vỡ,
Người xa ngàn dặm khuất song thưa.
Vầng trăng rạng tỏ ngoài hiên vắng,
Mây nước giao hoà trong giấc mơ.
Hơn 40 năm tình lận đận,
Đau thương khắc khoải tiếng đàn tơ.
                           NS


Bài họa


HOÀI NIỆM
Làm sao quên được bóng hình xưa,
Kỷ niệm trào dâng nói chẳng vừa.
Trăng sáng kề vai nhìn biển vắng,
Sương mờ đối mặt ngắm sao thưa.
Choàng tay nuối tiếc thuyền tan vỡ,
Nhắm mắt ngậm ngùi chuyện ước mơ.
Chưa phải nợ duyên nên cách trở,
Thôi đành lỗi nhịp một đường tơ.
                   Nguyên Vũ

No comments:

Post a Comment