30 May 2016

Khi phát biểu chính kiến, người dân đã đoạn tuyệt với mầu đỏNguồn ảnh: Người phú yên
Phú Yên, Vinh

No comments:

Post a Comment