18 May 2016

Lục Bát Nỗi Buồn Của Cá, thơ

Lục Bát
Nỗi Buồn Của Cá

**
Cá ơi! sao cá biết buồn
Cá nằm cá chết thảm thương thế này!?
Cá ơi! cá chết cả bầy
Chết từ Vũng Áng vũng lầy tối om
Chết hằng triệu triệu cá con
Cá chết như rạ đâu còn nước trong
Nhà cá là ở Biển Đông
Mà sao cá lại ngược giòng xuôi tay
Quê cá ở chỗ nước đầy
Mà sao lại chết ở ngay đất liền
Phải chăng biển cả cuồng điên
Hay là lũ cộng tham tiền ác ngu
Biển Đông "tàu lạ" lù lù
Rừng Tây độc chất thả mù biển xanh
Từ Hà Tĩnh tới Quảng Bình
Đâu đâu cá cũng chết sình chết chương
Cá mà còn bí hết đường
Thì dân cũng chết đoạn trường ai hay
Thôi rồi thủ phạm là đây
Formosa đã phóng tay nhúng chàm
Tà quyền một lũ máu tham
Bán rừng bán biển quyết làm tay sai
Cá mà còn chết dài dài
Thì dân đen phải trong ngoài đứng lên
Dân ơi noi chí Tổ Tiên
Đuổi cổ Tàu chệt về miền Bắc phương
Giật sập luôn bọn tà quyền
Quê hương no ấm gông xiềng đứt tung
Cá vui trở lại Biển Đông
Người vui trở lại ruộng đồng xanh tươi
Rừng vàng biển bạc ngời ngời
Tự do dân chủ xây đời ấm no.-

NguyenSiNam
(Tháng 5/2015)

No comments:

Post a Comment