25 May 2016

Những bức ảnh không lời

Hãy so sánh hình ảnh 2 cô gái Việt khi tiếp nguyên thủ ngoại quốc:

1 Cô gái Việt thời Việt Nam Cộng Hòa tiếp Ông Nixon nửa thế kỷ trước đây

2 Cô gái Xã hội Chủ nghĩa tiếp Ông Obama mới đây. (Hình màu, dưới)
No comments:

Post a Comment