26 May 2016

Cuộc tiếp tân thiếu chữ lễ


Lời bàn của một người xem bức ảnh:
Tôi không hiểu nổi tại sao ban tổ chức lại chọn trang phục như thế này cho các cô gái Việt Nam để đón một vị quốc khách. Loè loẹt, quê mùa và gợi dục rẻ tiền. Mất lịch sự và dốt nát đến thế là cùng!!! Nhìn như một bầy nhền nhện ở động Bàn Tơ, hay hiện đại hơn thì giống trong quán bia ôm đèn mờ.

Người thứ hai trả lời:
Bở vì cái thói quen đã nhập vào máu huyết của đám cầm quyền cộng sản lấy tống tình tống tiền làm phương tiện giao tế trong cái xã hội xã hội chủ nghĩa của chúng từ lâu! Quá đĩ thõa!!

Người thứ ba thêm:
Trong chế độ độc tài nào cũng vậy, người phụ nữ luôn bị coi là một phương tiện của bọn cầm quyền! 

No comments:

Post a Comment