28 January 2017

Khai bút đón xuân **
Khai Bút Đầu Năm
Đinh Dậu 2017

Tha hương bận rộn đón năm Gà,
Kẻ khóc, người cười, kẻ hát ca.
Cạn chén, xót xa cùng xã tắc,
Nâng ly, se thắt với sơn hà.
Ngọ Mùi lặng lẽ bao lần trẩy,
Thân Dậu âm thầm mấy bận qua. (*)
Vận mệnh nước nhà sao mãi vậy,
Bao giờ lấy lại được quê cha.
Trần Văn Lương
Cali, Mùng Một Tết
Đinh Dậu 2017

No comments:

Post a Comment