21 January 2017

Mưa Giông, thơ

       Mưa Giông

Mưa giông trắng cả ruộng đồng,
Gió đưa nặng hạt chìm bông súng hường.
Trời gầm át tiếng ễnh ương,
Giật mình cò trắng đậu sườn trâu đen.

           Hoàng Châu
**

Dịch ra Hán văn:


         暴  雨

泱 泱 霶 霈 蓋 荒 田,

滴 滴 乘 風 溺 睡 蓮.

雷 震 掩 青 蛙 悶 叫,

黑 牛 背 上 鷺 茫 然.

            陳 文 良 譯


Âm Hán Việt:

            Bạo Vũ

Ương ương bàng bái cái hoang điền,
Trích trích thừa phong nịch thụy liên.
Lôi chấn yểm thanh oa muộn khiếu,
Hắc ngưu bối thượng lộ mang nhiên.

         Trần Văn Lương dịch 

**


Dịch sát nghĩa bản Hán văn:          Mưa Giông

Mênh mông mưa rào phủ kín đồng hoang,
Từng giọt mưa cưỡi gió đến làm chìm hoa súng .
Sấm sét át tiếng kêu muộn phiền của con chẫu (một loại ếch xanh),
Trên lưng con trâu đen, con cò trắng giật mình ngơ ngác.

No comments:

Post a Comment