20 January 2017

Cười tí tỉnh: Mít Tố Nam


Tổ cha hén, cái đồ xạo ke. Đang rất thèm mít. Hén đẩy xe ngang qua nhà rao thật rõ to:
         - Ai mua mít tố nữ không?
Mình mang dép không kịp, chạy ra:
         - Bán cho tui một trái!
         - 50.000đ.
         - Ok, chiện nhỏ.

Mẹ cha hén, đem vô xẻ ra, té ra là mít tố nam, mà hén rao là mít tố nữ.
Hả? Cái đời chi mà lộn ngược, láo khoét quá.
Mồ tổ cha đồ lừa đảo, đa cấp!
Bà con coi thử được không?

Lê Kông

 (Lụm trên internet)

No comments:

Post a Comment