30 January 2017

CAO HƠN CẦU VỒNG

Trong vòng 7 năm 253 triệu người nghe bản nhạc này, nhưng ca sĩ chỉ hưởng dương 38 tuổi. Mời các bạn cùng thưởng thức...
CAO HƠN CẦU VỒNG

Một nơi nào đó,
cao hơn cầu vồng,
cao thật là cao,
Có một vùng đất
với bài hát ru
tôi từng nghe thấy.
Một nơi nào đó
cao hơn cầu vồng
có bầu trời xanh,
Và những mộng mơ
mà bạn dám ước,
trở thành sự thật.

Một ngày nào đó
tôi ước được ở
trên một vì sao
Và khi tỉnh dậy
thấy những đám mây
sau lưng xa tắp.
Nơi những khó khăn
tan tựa giọt chanh,
Bạn sẽ thấy tôi
ở mãi nơi cao,
hơn đỉnh ống khói.

Một nơi nào đó
cao hơn cầu vồng,
bày chim xanh bay
vượt qua cầu vồng
Và, ồ, tại sao,
sao tôi không thể?
Đàn chim xanh nhỏ
vui vẻ bay cao
xa hơn cầu vồng
Ô hô, tại sao
Sao tôi không thể?

Trương Ngọc Thạch phỏng dịch
Mồng 3 Tết Đinh Dậu
Jan 30, 2017


-------
OVER THE RAINBOW

Somewhere over the rainbow, way up high
There's a land that I've heard of once in a lullaby.
Somewhere over the rainbow, skies are blue
And the dreams that you dare to dream,
Really do come true.

Someday I'll wish upon a star
And wake up where the clouds are far behind me.
Where troubles melt like lemon drops,
High above the chimney tops,
That's where you'll find me.

Somewhere over the rainbow, blue birds fly
Birds fly over the rainbow
Why then, oh why can't I?
If happy little bluebirds fly beyond the rainbow
Why, oh why can't I?

Songwriters
HAROLD ARLEN, E HARBURG
***

No comments:

Post a Comment