23 September 2014

Tin nội bộ


Vợ chồng Cao bồi Texas Đinh Quang Tuệ ĐS14 đến thăm Bắc Cali:Chụp với niên trưởng Nguyễn Đăng Độ, nội tướng và Đinh Ngọc Tề
**

Nhân viếng thăm Montreal, Quebec, Nguyễn Thế Vĩnh moi ra được Socrates Trần Văn Vũ cũng ĐS14:No comments:

Post a Comment