26 September 2014

Bớ người ta!

NÀNG THU SẦU MỘNG LẠI VỀ

Mùa Thu của đất trời đã về cùng nhân thế.
Nàng thu đang từ bồng lai tiên cảnh nhẹ gót hài dạo chốn thế gian sau bao nhiêu ngày xa vắng.

Các Thi bá và Họa bá ơi! sao không thấy ai chào đón nàng Thu? Hay là các Ngài đang còn ngẩn ngơ trong cơn mê đắm vì dáng ngọc ngà tha thướt của ai kia.

Nàng thu kiêu sa đã đến. Em vẫn lộng lẫy trên ngôi vị cao sang. Em vẫn đài các như tự thuở nào làm đắm say lòng người vì nhan sắc mặn mà không phai nhạt.

Các ngài Thi bá và Họa bá hỡi! Xin hay múa bút và múa cọ lên để nghênh đó nàng thu sầu mộng muôn đời của thế gian. Xin hãy nhanh tay kẻo thu buồn sẽ vội phai tàn, lòng người lại buồn nhớ mênh mang.
Thu ơi! xin hãy chờ ta với
Kẻo mất em rồi dạ ngẩn ngơ
Một Độc Giả Trung Thành của mạng TTR

No comments:

Post a Comment