04 September 2014

Nhận bài viết cho HCMĐ Số 20 Xuân Ất Mùi.

Kính thưa quý anh chị đồng môn,

Trân trọng thông báo cùng quý anh chị đồng môn rõ: Ban Biên Tập Hành Chánh Miền Đông thuộc Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Miền Đông Hoa Kỳ, sẽ nhận bài viết cho Đặc San HCMĐ số 20 Xuân Ất Mùi, từ nay cho đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2014.
Bài viết, xin yêu cầu dùng font unicode và gửi về levanbinh4303@yahoo.com .

Trân trọng cảm tạ sự đóng góp của quý báu của quý anh chị đồng môn.

BBT

No comments:

Post a Comment