10 September 2014

RỒI CŨNG TỚI !

RỒI   CŨNG   TỚI  !
 

Hôm qua  nghe  tin  mày  đi
Lòng  vui  buồn  lẫn  lộn
Mất  một  thằng  bạn  thâm  giao
Lăn  lóc  từ  Luật  qua  Hành  Chánh
Quanh  năm  nói  nói  cười  cười
Hớn  hở  khi  có  ít  tiền
Rủ  ra  Pagode  uống  cà  phê
Hay  đến  Bùi  Viện  nhậu  cua  rang  muối
Vui  là  mày  đi  yên  ả
Vợ  mày  bảo  -  ngã  xuống  cái  đùng  rồi  đi  luôn
Tim  ngừng  đập  -  mũi  hết  thở
Mà  miệng  vẫn  mĩm  cười
Mày  ngon  -  dám  giỡn  mặt  với  Tử  Thần
Một  chuyến  đi  thật  đẹp
Không  chemo  -  không  xạ  trị
Không  dây  nhợ  -  không  kéo  kềm  cắt  phổi  moi  gan
Không  đục  xương  vặn  ốc  -  không  thông  ruột  bơm  dầu
Vừa  uống  xong  hai  chai  bia  là  ngủm .
Mày  lên  trên  lo  làm  ăn
Bạn  bè  lên  sau  giúp  bảo  lãnh
Cho  ở  nhờ  vài  tháng  -  như  Việt  Nam  mới  qua  Mỹ
Tao  nghe  Thiên  Đường  nay  cũng  chật  chội
Qúa  nhiều  người  hiền - người  tốt  được  lên
Một  nhà  năm  bảy  thánh  thần  trú  ngụ
Còn  tao  -  vẫn  cầu  xuống  Địa  Ngục
Chơi  với  ma  qủi  vui  hơn
Không  phải  nịnh  bợ  -  khúm  núm  -  cúi  đầu  kính  cẩn
Gặp  nhau  chỉ  nháy  mắt  -  chửi  thề
Uống  dăm  ly  rượu  mắt  mèo  -  đánh  vài  ván  phé
Hy  vọng  có  quán  thịt  rừng  ở  đất  Diêm  Vương .
Thôi  mày  yên  nghỉ
Sẽ  gặp  nhau  -  ở  nơi  đâu  cũng  chưa  biết  !
PHAN   NGHĨA 

No comments:

Post a Comment