24 September 2014

Thấy Quê Hương... , thơ


**


Cặp uyên ương Lê Danh Đàm & Trần Thúy Lan năm nào cũng nam du nhưng đặc biệt năm nay đã nhìn thấy quê hương qua mầu cờ vàng và lòng thi nhân bỗng xôn xao. Mà cũng nhờ vậy chúng ta mới có dịp thưởng thức những vần thơ da diết trên đây. (TTR)

No comments:

Post a Comment