24 September 2014

Diễn Đàn Tiếng Thông Reo thông báo

Thưa quý anh chị và quý thân hữu,

TTR gần như không bao giờ chuyển tiếp tài liệu của những người khác vì sợ bị virus.

Một người bạn cho hay đã nhận được tài liệu
chuyển tiếp từ tiengthongreo54@yahoo.com, là địa chỉ email chính thức của diễn đàn.
Điều này cho thấy kẻ gian đã đánh cắp một số địa chỉ email của nhóm bằng hữu có liên lạc thường xuyên với Diễn Đàn TTR, rồi dùng email của Diễn Đàn để gửi đến các địa chỉ đã đánh cắp được những bài viết thường có mục đích tạo chia rẽ và gây hoang mang.

Xin thông báo để cùng nhau đề phòng kẻ gian.

Trân trọng,
Diễn Đàn Tiếng Thông Reo

No comments:

Post a Comment