28 September 2014

Thuyền chờ/bến đợi/đìu hiu

Hình Lan Đàm gửi từ Úc chụp một khúc sông Yarra chảy qua Melbourne.

No comments:

Post a Comment