13 August 2014

"My Way"

Dàn nhạc André Rieu trình tấu:

Một thính giả đã viết "My tears would roll down my face had I joined the show" - Nếu tôi tham dự buổi trình diễn chắc nước mắt tôi đã lăn trên đôi má.

No comments:

Post a Comment