27 August 2014

Lòng chung thủy khó tưởng tượng của một con chó


Đó là con chó tên HACHIKO bên Nhật. 

Chủ của Hachiko qua đời và không còn có mặt trên chuyến xe lửa thường lệ để về nhà vào một buổi tối năm 1925. Nhưng ròng rã 9 năm, ngày nào Hachiko cũng trở lại ga để đón chủ trở về cho đến ngày chính nó cũng chết.

(Ảnh chụp trước khi người ta đem Hachiko đi thiêu năm 1935.)

No comments:

Post a Comment