29 August 2014

"ĐÊM NGUYỆT CẦM"

Nguyệt Cầm rung ... Nguyệt Cầm rung !...
Đêm trở mình - gió nổi
Nguyệt cầm rung...
sương sa...
Ai gởi tiếng lòng mình đêm vắng bay xa
Hoa Quỳnh nở - theo tiếng đàn hương dậy
Thổn thức đê mê , hồn say nhường ấy
Phải tri âm ...sao chẳng tìm về ?!...
Nguyệt cầm rung !
Một giải trăng thề
Ngơ ngác vọng tìm hư ảnh
Người xa người , đêm lạnh
Tình xa tình ...trăng đau !
Nguyện gì nhau - đợi gì nhau ?
Đàn khóc...
Tìm nhau chi - biết mấy quan san
Nguyệt cầm rung !
Lệ rỏ hai hàng
Duyên hạnh ngộ thì cũng như bèo nước
Đêm vắng thu tàn...Buồn ai gió trút
Nguyệt Cầm rung !!...
TỊNH VÂN 
___________

"Đêm Nguyệt Cầm"
qua giọng ngâm Mộng Trinh
No comments:

Post a Comment