27 August 2014

Chi phí chống lại "Nước Hồi Giáo" Irak tính bằng tiền.



Washington: Theo một trong những chuyên gia hàng đầu về ngân sách quốc phòng thì chi phí chống lại "Nước Hồi Giáo" Irak cho đến nay Mỹ đã tốn khoảng 100 triệu Mỹ Kim. Ông Harrison nói "Khó mà đi tới ước lượng chính xác các cuộc hành quân hiện nay ở Irak tốn kém bao nhiêu." (Theo Breaking Defense)

No comments:

Post a Comment