21 August 2014

Thư mời đến thưởng thức Một Chiều Nhạc mùa Thu.‏


Thân mời đến dự một chiều nhạc thính phòng đón mùa Thu với các tiếng hát: Thanh Nguyên, Ái Như, Bích Thủy và Mỹ Hòa. Nhạc Sĩ: Quốc Võ. Từ 6 giờ 30 chiều Thứ Bẩy, 6 tháng 9 năm 2014, tại Hội Trưởng Nhật Báo Người Việt. Vào của Tự do. M.C. Chu Tất Tiến.

No comments:

Post a Comment