07 February 2011

Thơ Ý Nga

BÁNH TÉT MỒNG NĂM

Tôi đố Bạn, đảng ăn gì ngày Tết?
Bọn Tam Vô sao biết Bánh Mồng Năm!
Chúng học chi lát-bánh-tét-xa-xăm ,
Từ hồi nẳm đã làm nên lịch sử!

Lát-bánh-tét-vua-Quang-Trung thơm mãi
Nghìn năm sau, hơn nữa, vẫn Việt Nam!
Quân Thanh xưa từng thất bại lòng tham
Sao Tàu Cộng nay vào Nhà dọ thám?

Bạn có thấy, khắp hang cùng ngõ hẽm
Có chỗ nào không Hán giặc tràn lan?
Chiến thắng xưa, Nguyễn Huệ đã vì dân
Nào đâu để hồn thiên thu di hận!!!

Bao chiến sĩ từng vai sờn áo trận,
Hy sinh cho từng tấc đất san hà,
Bao chiến công hiển hách ngời tinh hoa
Chúng ăn… hết!
Ăn gì mà Biển Khổ?

Chúng ăn Tết?
Ăn gì?
Làm sao nhớ?

Chúng ăn Tết nhờ… đè đầu cưỡi cổ!
Ý Nga, 6-2-2011
*Mồng 5 Tết Tân Mão.

No comments:

Post a Comment