04 April 2017

Quốc Hội Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) mổ xẻ Formosa Hà Tĩnh.

Formosa nhìn ra Hà Tĩnh nghèo, nơi đó bần cùng và họ đến đó... 

"Tôi phát hiện Công ty Nhựa Formosa có một đặc điểm: Họ chuyên môn tìm những gì? Họ tìm những nơi bần cùng, những nơi hoang phế nhất họ đến đó sản xuất. Họ chính yếu ra sao? Chính yếu là họ nhìn thấu được nhược điểm của người nghèo, đó mới là điều làm cho chúng ta đau lòng. Họ nhìn ra Hà Tĩnh nghèo, nơi đó bần cùng, họ nhìn ra Mạch Liêu (Mai Liao) của Vân Lâm (Yun Lin) là nơi nghèo nhất cả Đài Loan trước đây, nên họ đến đấy dựng nhà máy sản xuất. . ."

"Còn thái độ của Formosa ra sao? Anh Lộc, một cư dân Hà Tĩnh nói với tôi thế này: Lúc Formosa đến xây dựng nhà máy, họ khônng có một ý thức mạnh mẽ về bảo vệ môi trường. Chúng tôi thấy Formosa đến là để từng bước đô thị hóa, công nghiệp hóa nơi đây nên lúc đó chúng tôi không có ý nghĩ đề phòng nào cả. Người bạn Việt Nam nói với tôi rằng Hà Tĩnh lúc trước của chúng tôi có những bãi biển đẹp nhất. Bờ biển đẹp và dài cả vài trăm cây số. . . Chúng ta nhìn vào diện tích chiếm cứ của nhà máy thép Hà Tĩnh, viện trưởng xem, đều là ở bờ biển. Cả một dải đất 3300 ha. .  ."

(Youtube có phụ đề Việt ngữ: Xin xem từ phút thứ 7)

No comments:

Post a Comment