19 April 2017

Cười tí tỉnh: Chẳng lẽ con không nhớ...

Chẳng lẽ con không nhớ...

Một tỉ phú Saoudi Arabia ngã bệnh nhưng máu huyết ông ta thuộc loại hiếm. Chỉ có một người Do Thái ở Jerusalem có máu đáp ứng được. Chàng ta tới thăm nhà tỉ phú ngỏ ý muốn cứu giúp. Chàng Do Thái đến gặp trưởng giáo của mình xin phép và được chuẩn thuận. Thế là chàng Do Thái cho máu. Để cảm tạ, nhà tỉ phú tặng cho chàng Do Thái một chiếc xe Ferrari và 5 triệu Euros.

Hai năm sau nhà tỉ phú bệnh tái phát. Chàng Do Thái lại hiến máu lần thứ hai. Để cảm tạ nhà tỉ phú tặng cho một chiếc xe Renault hiệu Twingo.

Hai năm sau chuyện lại xẩy ra như thế và nhà tỉ phú tặng cho chàng ta một chiếc xe gắn máy Velo.

Chuyện đến đây thì chàng Do Thái thấy khó hiểu bèn đến với trưởng giáo than rằng:

- Thưa trưởng giáo, con không hiểu lần đầu con được ông ta tặng một chiếc xe siêu hạng lại thêm 5 triệu Euros, lần thứ hai là một chiếc xế hộp, lần thứ ba chỉ là chiếc xe gắn máy.

Trưởng giáo trả lời:

- Con à, lẽ nào con quên mất chuyện này là máu con hiện đang lưu chuyển trong tim mạch của ông ta?

**

Humour juif...

Un riche Saoudien tombe malade mais son sang est rare.
Seul un Juif de Jérusalem correspond à son sang. Il va le voir et lui demande de l'aider.
Ce Juif va d'abord voir un rabbin qui lui donne l'autorisation. Le juif donne donc son sang.
Pour le remercier le Saoudien lui offre une Ferrari et 5 millions d'euros.

Deux ans plus tard ; même problême pour le Saoudien.
Le Juif lui offre une seconde fois son sang.
Pour le remercier le Saoudien lui offre à son tour une Twingo.

Deux ans plus tard ; même situation.
Cette fois-ci le Saoudien lui offre un vélo.
Là le Juif ne comprends plus et va voir son rabbin en lui disant :

- Rabbin je ne comprends pas. La première fois j'ai eu droit a une Ferrari et des millions, la deuxième fois une Twingo, et la dernière fois, un vélo.

Le rabbin lui répond :

- Mon enfant, aurais tu oublié que c'est ton sang qui coule dans ses veines maintenant ?

(Phan A. chuyển)

No comments:

Post a Comment