22 September 2016

Từ đó ngài tịnh khẩu !

VẤN KẾ ĐẠI SƯ

''Bạch thầy, tính vợ con hầu hết tốt,
Nhưng đôi lúc, cũng có chút tính hư
Xin Thầy dạy cho con vài cách, như:
Đổi tính vợ con thành hoàn tòan tốt.''

Đại sư cười, từ tốn giảng chi tiết:
''Cuộc đời này, không hoàn hảo, con ơi
Tốt hay xấu là tính của con người
Vạn vật cũng có mặt phải, mặt trái.

Hãy đi tìm cho Thầy một tờ giấy
Có mặt phải, mà mặt trái thì không
Khi tìm được, về ngay, kẻo Thầy mong
Thầy sẽ dạy vợ con toàn tính tốt.''

Chàng trai lạy cảm tạ, rồi đi khuất.
Ngay hôm sau, chàng tất tả tìm Thầy:
''Bạch Thầy, con tìm được tờ giấy này
Có mặt phải, mà không có mặt trái!''

Đại Sư nhìn, chàng rút ra sấp giấy:
Báo Nhân Dân, mời Thầy đọc, Bạch Thầy...
Đại sư nhìn, lộ vẻ chán chường ngay
Từ lúc đó, Đại Sư bèn tịnh khẩu!!!

TNT viết theo truyện kể trên Net
9/20/2016
***

Có chàng trai trẻ tìm đến một vị Đại Sư để khẩn cầu:

''Bạch thầy, vợ con tính tình hầu hết là tốt, nhưng, đôi lúc, cũng có những tính xấu. Xin Thầy chỉ dạy phương cách biến đổi tính tình vợ con trở thành hoàn tòan tốt.''

Đại sư mỉm cười, từ tốn giảng:

''Trên đời này, không có gì hoàn hảo! Con người có tính tốt, tính xấu, vạn vật cũng có mặt phải, mặt trái. Con hãy đi khắp thế gian, tìm cho Thầy một tờ giấy chỉ có mặt phải, mà không có mặt trái. Nếu con tìm được, Thầy sẽ dạy cho con làm cách nào vợ con chỉ có tính tốt.''

Chàng trai trẻ lạy cảm tạ Thầy và ra về.

Nhưng, hôm sau, anh ta hớt ha, hớt hải tìm Thầy và la lớn:

''Bạch Thầy, con đã tìm được tờ giấy chỉ có mặt phải, mà không có mặt trái!''

Trong khi Đại Sư ngơ ngác nhìn, chàng trai trẻ rút ra…. tờ báo Nhân Dân … và ...

Từ đó, vị Đại Sư tuyên bố tịnh khẩu suốt đời!!!

No comments:

Post a Comment