24 September 2016

ĐS8 Lê Văn Tư (Pháp quốc) thăm Úc Châu

Quý AC kính mến,

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ". Hôm qua thứ bảy, bất ngờ gặp Huynh trưởng QGHC Lê Văn Tư (DS8, CH1) từ bên Pháp qua chơi có ghé thăm Brisbane. Anh ngụ tại nhà BS Bùi Trọng Cường sau khi ghé đến Sydney và có gặp anh Lê Tấn Tài.

Vì bất ngờ nên không kịp thông báo đến ACE QGHC/QLD. Nay xin mượn danh sách email này từ quý anh Ngô V Đượm, anh TVPhan để tin quý AC đồng môn hay Huynh trưởng Lê Văn Tư sẽ trở lại Sydney thăm một số AC đồng môn vào ngày mai thứ Hai và sau đó sẽ xuôi nam ghé thăm quý anh Hồ Tấn Vinh, Lưu Văn Của và quý AC đồng môn
ở Melbourne.Vậy kính tin quý AC rõ để nếu có ai quen hay cùng khoá với anh thì có dịp gặp gỡ. Email của anh Lê Văn Tư có kèm theo thư này.
Hoặc là :  vantule39@yahoo.com
Hoặc :  levantu39@gmail.com

Kính thư,
NVSanh
GD QGHC/ QLD)

No comments:

Post a Comment