06 September 2016

Đồng môn Hoàng Luyện Huỳnh Hữu Duy Toản đã mệnh chung

Theo tin Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh NĐC-LNH Mỹ Tho/Canada,
Xin thông báo
Đồng môn 

          Hoàng Luyện Huỳnh Hữu Duy Toản                
Cựu Sinh Viên Khóa ĐS14 HVQGHC Sài gòn
Phu Quân của Cô Huỳnh thị Trị, Cựu Giáo Sư
Trường Nữ Trung Học Lê Ngọc Hân Mỹ Tho,
            
vừa từ trần ngày 3/9/2016
nhằm ngày mồng 3 tháng 8 năm Bính Thân.
tại Pinehurst, North Carolina, USA

Hưởng thọ 74 tuổi

No comments:

Post a Comment