06 September 2016

Hạnh Phúc Có Thật

Quê hương cũ không còn, Mẹ và mười hai đứa con tản mác khắp bốn phương trời. Nhờ ơn Trời Phật, một ngày đầu Xuân Nam Bán Cầu, mười hai đứa con và dâu rể đã có mặt đầy đủ bên Mẹ để mừng Mẹ Một Trăm Tuổi ở Melbourne, Australia. Mẹ đã ngẩn ngơ, nhìn đi nhìn lại bầy con tóc xanh tóc bạc, nước mắt già hiếm hoi lưng tròng...

Thì ra hạnh phúc là có thật, và vì hạnh phúc quá nên Lan và Đàm tôi hôm nay xin phép được chia sẻ một chút cho những Người Bạn Thân của chúng tôi trên trang Blog riêng tư này...

Lan & Đàm


No comments:

Post a Comment