03 December 2019

"Nhạc của người ngoại đạo", để suy gẫm.

Một người  Ả Rập Hồi giáo, bước vào một xe taxi ở London. Anh ta yêu cầu (người) lái xe** phải tắt radio vì giáo lý tôn giáo của mình không cho phép nghe nhạc. Lý do là trong thời gian của các vị tiên tri không có âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc phương Tây, được coi là âm nhạc của người ngoại đạo.

Bác tài xế taxi lịch sự tắt radio, dừng chiếc xe taxi, và mở cửa.

Người Ả Rập Hồi giáo hỏi: "Bạn đang làm gì vậy?"

Bác tài xế taxi trả lời: "Trong thời gian của các vị tiên tri không có taxi, xin ông hãy chờ một con lạc đà ..."


**Chú thích bên lề:
Tài xế là người lái xe nhưng không hẳn chỉ có vậy. Tài xế là một người hành nghề di chuyển hành khách hay hàng hóa bằng xe và nhận thù lao. Bởi vậy bạn lái xe chưa hẳn bạn là một tài xế. Đừng làm tiếng Việt nghèo đi !! Ôi "đồng chí lái".

No comments:

Post a Comment