21 August 2016

Họp mặt bỏ túi . . .

Hầu hết những người tham dự là cựu sinh viên QGHC Ontario đã tụ tập hàn huyên tại nhà đồng môn Nguyễn Thế Vĩnh vào chiều thứ bảy 20 tháng tám. Bức hình chụp những gương mặt tươi tắn đã nói lên tất cả. (gõ lên hình để phóng lớn).

Từ trái, đứng:
Nguyễn Văn Phát, Bạch Công An, Nguyễn Vĩnh Thượng, Phạm Vi Cần (Sáu), thân hữu, Võ Phi Hùng, Đỗ Văn Siêng, Phạm Quang Hải, Nguyễn Văn Tiết, Nguyễn Thế Vĩnh, Nguyễn Cao Kỳ Nam,
Ngồi: Chị Phát, Chị An, Chị Thượng, Chị Diệp, Chi Siêng, Chị Hải, Chị Lan, Chị Nam.

No comments:

Post a Comment